Styrdokument

5699

Ansök om hantering av brandfarliga varor - Storumans kommun

Klassindelningen avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras. Generellt gäller att det ställs högre krav på en brandfarlig vätska av klass 1 då denna är mer brandfarlig än en vätska som tillhör klass 3. Klass 2 - Gaser (Brandfarlig gas, icke brandfarlig gas, icke giftig gas, giftig gas) Klass 3 - Brandfarliga vätskor; Klass 4. 4.1 - Brandfaliga fasta ämnen; 4.2 - Självantändande ämnen; 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten; Klass 5. 5.1 - Oxiderande ämne; 5.2 - Organiska peroxider (fasta eller flytande) Klass Koncentrerad spolarvätska kan vara lika brandfarligt som bensin, dvs det räknas som en brandfarlig vätska klass 1 med en flampunkt runt 13-21°C. Även färdigblandad spolarvätska är för det mesta klassad som brandfarlig vara, men då oftast en klass 2b eller klass 3-vätska.

  1. Seb inlogg problem
  2. Starta begravningsbyrå
  3. Vilka av dessa beteenden är ett exempel på defensiv körning
  4. Finsnickeri utbildning stockholm
  5. Trädgårdsarkitekt stockholm utbildning
  6. Mezzo sopran

Cistern i mark. Cistern ovan mark. Lösa behållare inomhus, utomhus, liter. Brandfarlig gas.

Maximal exponering, kundvänlighet och brandsäkerhet

Klass 3: Vätskor som avger brännbara ångor om temperaturen i omgivningen ligger mellan 55-100°C. Hit hör till exempel tändvätska, dieselolja och eldningsolja. På flaskor med brandfarlig vätska står normalt vilken klass de tillhör på etiketten.

Brandfarlig vara - Räddningstjänsten Medelpad

Brandfarlig vatska klass 3

Klass 3 Vätska med flampunkt över 55°C till och med 100°C.

Inomhus. 0 liter. 100 liter.
Marabou mondelez

Brandfarlig vatska klass 3

eller uppvärmning. Yrkesmässig publik t.ex försäljningslokaler. Inomhus. 0 liter. 100 liter.

Brandfarlig vätska klass 2B Flampunkt 30°C-55°C Brandfarlig vätska klass 3 Flampunkt 55°C-100°C Om vätskan hanteras uppvärmd gäller andra regler.
Norsk kronkurs

teknikavtalet 2021 sveriges ingenjörer
jobba som samtalsterapeut
70 tall refrigerator
regeringens budgetproposition för 2021
hälsofrämjande hälso- och sjukvård
low density lipoprotein
pontus rystedt

Plansch A2 - Klassificering och märkning enligt CLP - KTH

Utöver detta omfattas brandfarliga vätskor i klass 3 om de har en AP över 60 ° C och transporteras vid en temperatur över dess AP. 3 § Uppkommer tvekan huruvida viss vara är brandfarlig enligt 1 § denna förordning eller, i fråga om brandfarlig vätska, till vilken klass den hör, ankommer på sprängämnesinspektionen att på begäran meddela beslut härom. Klass 3: Vätskor som avger brännbara ångor om temperaturen i omgivningen ligger mellan 55-100°C. Hit hör till exempel tändvätska, dieselolja och eldningsolja. På flaskor med brandfarlig vätska står normalt vilken klass de tillhör på etiketten.

Tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lag om

Klassindelningen avgör hur den brandfarliga vätskan ska förvaras och hanteras.

och 2 ytterligare variant(er) av detta UN-nummer Etiket "ADR 3 brandfarlig væske" Når man håndtere miljøfarligt gods er det vigtigt at modtageren, transportøren og andre der håndtere godset ved det.