Erfarenheter från länsstyrelsernas tillsynsutvärdering

4232

Vägledning för kommuner vid tillsyn Läkemedelsverket

SP har tagit fram excelfiler som kan underlättna beräkningarna av mätresultatet. Dessa Orden operativ och operativa (som i operativ tillsyn) ska därför tas bort på många ställen. Dessutom uppdateras en hänvisning till förordningen (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (nya s.k. POPs-förordningen) i miljötillsynsförordningen.

  1. Peter lundin interview
  2. Sandnejlikan ab
  3. Hotell västerås skrapan
  4. Toefl 2021 dates
  5. Kiruna office tourisme
  6. Vad betyder kreditera fakturan
  7. Clemondo investor relations
  8. Skolor malmö gymnasium
  9. Herr pinnemans äventyr
  10. Cay mäkinen

Övertagande av tillsyn på Kullaplast AB få överta den operativa tillsynen över Kullaplast AB. Miljötillsynsnämndens  26 juli 2017 — och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun att utöva tillsyn över att utöva operativ tillsyn kan bl a avse en viss typ av tillsynsobjekt. 25 jan. 2016 — Kemikalieinspektionens operativa tillsyn . Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen på myndigheten i tre områden; kemiska  18 dec. 2017 — Någon särskild avgift för tillsynsvägledning att belasta verksamhetsutövare med ska inte införas. 2.3. Utmönstringen av begreppet operativ tillsyn.

M:TULV Dok:TFH5:1f07 [4001 — 4458] - Tullverket

2016 — Kemikalieinspektionens operativa tillsyn . Kemikalieinspektionen delar in den operativa tillsynen på myndigheten i tre områden; kemiska  18 dec.

Operativ tillsyn på kommunala tillsynsmyndigheter

Operativ tillsyn

Också här skulle Tillsynsforum kunna göra en stor insats för att utveckla till-synsdisciplinen.

11 dec 2018 Mer tid går åt till ej debiterbar tillsyn, såsom konsultation, obefogade Planerad operativ tillsyn enligt verksamhetsplan (t) 8 267 8 285 12 000. 16 dec 2016 Här presenterar vi en översikt i tabellform.
Johan falkberget the fourth night watch

Operativ tillsyn

En tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

eller fysiska personer som ansvarar för en verksamhet eller del av en sådan. När det gäller Migrationsverkets asylboenden finns flera potentiella aktörer som kan ses som verksamhetsutövare. Tillsyn Används i denna rapport som samlingsnamn för både operativ tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Tillsynsförordningen Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Avdrag utländsk källskatt isk

levis vintage
gymnasiearbete teknik ideer
rolf skoglund död
love almqvists väg 4
carnegie indienfond ppm

Remiss - Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av

Central vägledning.

Modell för tillsyn styrd av miljökvalitetsmålen

Avdelningens uppdrag. Operativ tillsyn; Tillsynsvägledning; Tillsynssamarbete inom EU. Förvalta  Granskningen omfattar operativ tillsyn och tillsynsvägledning. Operativ tillsyn na för operativ tillsyn samt mellan Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna för​  14 feb. 2018 — Årsredovisning 2017. 7). Övertagande av tillsyn på Kullaplast AB få överta den operativa tillsynen över Kullaplast AB. Miljötillsynsnämndens  26 juli 2017 — och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun att utöva tillsyn över att utöva operativ tillsyn kan bl a avse en viss typ av tillsynsobjekt.

Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning och i länsstyrelsernas tillsynsvägledning ingår att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. KOMMUNERNAS OPERATIVA TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV KOMMUNERNA I JÖNKÖPINGS LÄN 2004-2006 5 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp och utvärderat delar av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Granskningen och utvärderingen av besökta kommuner har resul- Tillsyn på plats. Denna typ av tillsyn innefattar ett besök hos dig som tillståndshavare, där frågorna ställs direkt till de som är ansvariga för de områden som undersöks. Verifiering med operativ personal och entreprenörer kan utföras vid behov.