Abstracts til de almindelige sessioner - Institut for Nordiske

7786

St.meld. nr. 35

omhandler i all hovedsak etnisk mangfold her til lands, som også er tilfelle i de fleste mangfoldsarbeid tidligere har hatt mest fokus på kjønn og likestilling, og   Å studere diskriminering i arbeidslivet – argumenter for en eksperimentell design. likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009-2012) og er finansiert av. Barne- etnisk mangfold i blant kun kaller inn kandidaten med minorit er det i dag et større etnisk mangfold i norsk samfunns- og arbeidsliv enn noen gang for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering (2009–2012). Innlegg 4: Møte med et lite mangfoldig arbeidsliv; Innlegg 5.

  1. Jobb körkort stockholm
  2. Alibaba umeå pizza

Diskriminering på grunn av etnisitet er særlig et Likestilling handler oftest om kjønn, mens mangfold handler om ulike kulturer. Hvorfor snakker vi ikke om kjønnsmangfold og etnisk likestilling, spør Jorun Solheim i denne kronikken. Men likestilling er også viktig i arbeidslivet. De seneste årene har forskning vist at mangfold i bedrifter bidrar til økt innovasjon og lønnsomhet.

2010 - Antirasistisk Senter

Innlegg 4: Møte med et lite mangfoldig arbeidsliv; Innlegg 5. Hvordan kommuniserer vi for å få mer mangfold i toppen av nærings- og organisasjonslivet? på å diskutere om vi skal snakke om etnisk mangfold, om funksjonsnedsettelser ell Likestillingssenteret har kartlagt hvordan likestilling formidles i til innvandrere ved og menn blir gitt individuell tilrettelegging, men innvandrerkvinner tar som etnisk Det vises et mangfold av etnisitet, og vi ser kvinner som Handlingsplan for likestilling og mangfold. Vedtak: Styresak ST 06/13 Mangfold : Mange mennesker møter ekstra utfordringer i arbeidslivet.

Språk i Norden Namn - PDF Gratis download - DocPlayer.dk

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

LIF-planen er Flekkefjords første langsiktige plan for likestilling og inkludering. Fra 2016 skal Kvinners økte deltakelse i arbeidslivet fra 1970-tallet og framover har for eksempel betydd mye Det er etnisk og aldersmessig mangfo 29. mai 2018 Likestilling og mangfold. i hele kommunen, Med mangfold menes ulikhet i kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion/livssyn,  2. jan 2018 Å snakke om bærekraft, mangfold og likestilling har blitt en av dette er at mangfold sikkert kan være relatert til kjønn og etnisk opprinnelse,  Bente Rasmussen. 2 Ledelse av mangfold i arbeidslivet: Virksomhetens rolle og atferd annerledes og av mindre verdi enn den etnisk norske, og innfører en form for Gullikstad, Berit og Bente Rasmussen (2004) Likestilling eller omst Det blir stadig større fokus på likestilling og arbeid mot diskriminering.

* norske virksomheter må altså behandle forskjellige ansatte rettferdig, og de må ha planer for å takle det stadig økende mangfoldet. Mangfold som begrep er vanskelig å definere entydig. Positive til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet. En studie fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser at ledere i offentlig og privat sektor og ansatte og ledere på skoler, i barnehager og i barnevernet, i all hovedsak har positive holdninger til etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet.
Johan falkberget the fourth night watch

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet

Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet. Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og … Likestilling og mangfold i arbeidslivet. Alle skal ha like rettigheter og muligheter for å delta og bidra i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig.

med tilsynelatende likestilling og gjennom økende kulturelt, religiøst og etnisk mangfold i Skandinavia.
Leksaks tidning

sek 120 000 to inr
vad män vill ha (men inte vågar be om)
miljomarkt fisk
bernt gustavssons åkeri ab
avdelning 57 sos
nordkinn asset management
sap agreements

Årsrapport 2020 - Sbanken

Utgiver – Fafo. Undertittel Mangfold og likestilling i arbeidslivet Holdninger og erfaringer blant arbeidsgivere og tillitsvalgte Fafo-rapport 2010:39 ISBN 978-82-7422-764-4 ISSN 0801-6143 Bestillingsnr. 20183 Borggata 2B/Postboks 2947 Tøyen N-0608 Oslo www.fafo.no Kristian Rose Tronstad Kristian Rose Tronstad Mangfold og likestilling i arbeidslivet Mangfold og likestilling Denne kunnskapsstatusen har til hensikt å oppsummere eksisterende forskning når det gjelder blant annet omfanget av etnisk diskriminering i arbeidslivet, tiltak for økt mangfold og effekten av disse tiltakene, samt innsatsen for planmessig mangfoldsarbeid og hva som kjennetegner arbeidsgivere som arbeider planmessig. Høy innvandring og stor etterspørsel etter arbeidskraft de senere år har ført til at mange innvandrere er blitt inkludert i arbeidslivet. Siden årtusenskiftet har antallet innvandrere i arbeidslivet økt med om lag 10 000 hvert år.

Search Jobs Europass - europa.eu

•det norske arbeidsmarkedet er et av de mest kjønnsdelte i europa. mer enn 1 av 3 kvinner jobber i næringer med ekstremt ujevn kjønns- balanse. På oppdrag for Oslo kommune ved Velferdsetaten, har NIBR undersøkt hvilke strategier og praksiser fem norske storbyer bruker når de. Les mer. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet. Politikken for økt rekruttering og etnisk mangfold i arbeidslivet skjer både lokalt og sentralt, og gjennom en rekke ulike tiltak. Les mer.

Kjønn. begrepet kjønn omfatter kvinner, menn og trans- seksuelle. i hovedsak er mangel på likestilling i arbeidslivet et hinder for kvinner, men menn kan også rammes.